Zakupy z głową. Gazetka papierowa a folder elektroniczny.

Współcześnie istnieje wiele różnych sprawdzonych technik marketingu i reklamy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, każdy jest adresowany do pewnego typu odbiorcy i w każdy można inwestować, jednak w różnym stopniu i w zależności od prowadzonego interesu czy branży. Jednym z kanałów dotarcia do potencjalnego klienta i skłonienia go do zainteresowania się wybranymi produktami jest gazetka z bieżącą oferta promocyjną.