Jak w sposób niezagrażający innym przeprowadzać roboty o charakterze rozbiórkowym?

Bardzo często remont silnie zaniedbanego budynku jest zwyczajnie zbyt drogi. Korzystniej więc jest taki budynek zburzyć niż przeprowadzać jego bardzo kosztowny remont. Jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym w naszym kraju?

rozbiórka starego budynku

Autor: Tony Hisgett
Źródło: http://www.flickr.com
Roboty rozbiórkowe, które będą dotyczyły budynków, których powstawanie nie wymagało pozyskania zezwolenia mogą być rozebrane bez konieczności dodatkowego zezwolenia. Nie należy też przed rozpoczęciem prac zgłosić zamiaru ich pozbycia się. Zgłoszenia są niezbędne roboty rozbiórkowe, które będą robione w budynkach o wysokości nie przekraczającej ośmiu metrów, w przypadku rozbiórki budynków wyższych trzeba będzie pomimo wszystko uzyskać takie zezwolenie. Na ogół prace rozbiórkowe dotyczą naprawdę starych budynków wykonanych z drewna – zobacz na stronie. W przypadku budynków murowanych, a zwłaszcza przeznaczonych dla wielu rodzin bloków wybudowanych z wielkiej płyty rozbiórka się nie sprawdzi. Taki budynek musi zostać zburzony. Wykonywanie tego rodzaju prac jest naprawdę bardzo ciężkie, tak więc burzenie budynków najrozsądniej jest powierzyć odpowiedniej firmie, która zajmie się nie tylko pracami związanymi właśnie z tego typu zadaniem, ale także zatroszczy się o bezpieczeństwo. Burzenie budynków musi zostać tak przeprowadzone, aby nie zagrażało znajdującym się w sąsiedztwie innym budynkom, ale również mieszkańcom w okolicy i przechodniom.

profesjonalna rozbiórka budynku

Autor: stephen jones
Źródło: http://www.flickr.com
Zburzenie budynków można wykonać na kilka różnych sposobów. Wybór najbardziej odpowiedniej metody zależy między innymi od typu materiałów jakie zostały użyte do jego wybudowania. Inne metody stosuje się burząc budynek wzniesiony z cegły, a zupełnie inne mogą być zastosowane, kiedy konstrukcja takiej właśnie nieruchomości została wykonana z żelbetonu. Czasami do wykonania prac wyburzeniowych stosuje się materiały wybuchowe – . Metoda ta raczej nierzadko jest stosowana do wyburzania domów jednorodzinnych. Prace z wykorzystaniem materiałów wybuchowych wykonywane są ekspresowo, bezwzględnie muszą być jednak realizowane przez wyspecjalizowaną w tego rodzaju pracach firmę. Nie wolno zapominać, że również prace przy wyburzaniu budynku muszą być wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Czasami też ich realizowanie warto zlecić specjalizującej się w tego rodzaju pracach firmie. Wiele będzie zależne od nastawienia do tego rodzaju zadania, i zdobycia wszelkiego rodzaju pozwoleń. Warto jest uprzednio zainteresować się tą tematyką, by warto było dojść do pewnych wniosków, które wpłyną na podejmowane przez nas decyzje.