Public Relations w nowoczesnej firmie

Public Relations (w skrócie PR) to od niedawna modne określenie nie tylko w międzynarodowych korporacjach, ale też w mniejszych, miejscowych firmach. Zaczerpnięte z języka angielskiego zdanie można tłumaczyć jako kształtowanie wizerunku, czy też kierowanie wizerunkiem. Akcje z obrębu Public Relations są zróżnicowane a także kierowane do różnych grup odbiorców. Zawsze jednak posiadają taki sam cel – utrzymanie, odnowienie ewentualnie poprawienie obrazu przedsiębiorstwa.

Kampania PR – obowiązek czy przywilej?

Generalnie temat ujmując Public Relations dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy wariant kierowany jest do pracowników danej firmy. Kampania PR osiąga w tym wypadku zamiary związane z motywacją pracobiorców, ich dobrym nastrojem w miejscu pracy, a także buduje ich lojalność w stosunku do firmy.

Tymczasem kampania PR zewnętrzna swoim zakresem otacza szeroko rozumiane otoczenie przedsiębiorstwa. W jego skład wchodzą społeczności miejscowości, w jakiej mieści się przedsiębiorstwo, władze miejscowe, massmedia oraz wszelkie osoby w dowolny sposób z przedsiębiorstwem powiązane. W dobie intensywnej rywalizacji rynkowej kampania PR może stanowić proces wspierającym sprzedaż, ułatwiającym pozyskanie partnerów oraz klientów dodatkowo zaś zapewniającym przyjacielskie stosunki firmy z jej otoczeniem.

Komunikacja marketingowa

Źródło: sxc.hu/photo/1377963

Komunikacja kryzysowa to także PR

PR to niemniej jednak nie tylko metoda użytkowana przez firmę w czasie prosperity. Wydział Public Relations pełni kluczową rolę w trakcie występowania rozlicznych kłopotów. Służy temu komunikacja kryzysowa. Przypuszczalnie będzie to feralne zdarzenie w zakładzie produkcji, utrata stabilności finansowej, lub chociażby znaczna wymiana personalna na najwyższych posadach. Dobrze dokonana komunikacja kryzysowa może w takich wypadkach zachować reputację przedsiębiorstwa, jego wyobrażenie w oczach partnerów jak również opinii publicznej.

Szkolenia medialne dla PR – owców

Public Relations to też wymiana informacji z mediami. Stąd ważne jest, żeby załoga działu PR odbyła dobre szkolenia medialne. Ich celem jest przedstawienie charakterystyki działania massmediów, oraz dodatkowo przygotowanie personelu do wystąpień plenarnych podczas takich wydarzeń jak konferencja prasowa. Z tej przyczyny szkolenia medialne polegają w zasadzie na warsztatach a także konwersatoriach.