Czym się odróżnia profesja adwokata i radcy prawnego? Za co odpowiedzialny jest jeden i drugi specjalista? Co jest ważne w tej sprawie

Niektóre osoby mają trudność z rozumieniem, kim jest prawnik i adwokat. Zdaje się, że jeden, jak i drugi trudni się tym samym, lecz nie jest to odpowiedni trop. Co prawda, oba zawody stają się do siebie coraz bardziej zbliżone, jednak jest jeszcze sporo różnic i to na bardzo ważnych obszarach. Z tego powodu należy przyznać, że są to odmienne profesje. Czym więc się trudni adwokat a czym prawnik?

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej, zwłaszcza zaliczamy do tego typu grupy pomoc prawną. Ponadto, sporządza opinie prawne, tworzy projekty aktów prawnych, sporządza oraz ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Jest odpowiedzialny za przygotowanie pozwów w cywilnych rozprawach, mogą one dotyczyć nieruchomości, odszkodowań czy zadośćuczynień. Odpowiada za przygotowanie wniosku, na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, a także odpowiada za sprawy rodzinne, czyli trudni się sprawami alimentów czy rozwodów. Co jeszcze można powiedzieć o tym zawodzie? Zobacz również: ()

Adwokat, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa może występować przed sądami i urzędami, ma prawo negocjować także w imieniu klienta. Zasięg podmiotowy czy przedmiotowy pomocy prawnej, która może być oferowana przez adwokata nie jest ograniczona prawem, zaś w wykonywaniu swoich powinności zawodowych podlega on głównie konstytucji i ustawom. Zasady wykonywania profesji radcy prawnego, czyli prawnika określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radach prawnych. Głównym założeniem tego przepisu jest zapis, iż radca prawny jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy prawnej. Jednak prawnik nie ma prawa występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Zobacz stronę:

prawo
Dodatkowo, pomoc prawna dość często jest rozumiana jako oferowanie porad, tworzenie opinii i projektów aktów prawnych, oraz wiadomo, występowanie przed sądami i urzędami. Jeśli chodzi o najważniejszą różnicę, jaka ma bardzo duże znaczenie z perspektywy każdego klienta, to jest nią zasada, iż tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych. Zaś radca prawny nie jest w stanie reprezentować swojego klienta w takich sprawach. Jak odnaleźć prawnika lub adwokata? Najbardziej korzystnie w sieci, wpisując przykładowo frazę prawnik w Szczecinie. Dzięki temu powiększa się nasza szansa na odnalezienie profesjonalnego specjalisty. Oczywiście, w każdym dużym mieście są tego typu specjaliści, a ogłaszają się właśnie najczęściej w internecie.