Jakim sposobem odzyskać zobowiązanie?

Każda firma wcześniej bądź później zetknie się z kwestią nieterminowych płatności. Spowodowane to może być wieloma czynnikami. Można mieć do czynienia z nieprawym kontrahentem, który naumyślnie nie spłaca swoich zobowiązań wobec nas, ale mniemać można iż zachodzi inna ewentualność. Nasz kontrahent mógł zwyczajnie zapomnieć uregulować należność lub ma przejściowe problemy, którym jednak w łatwy sposób można zaradzić.

Oszczędzanie pieniędzy

Autor: Andrius Repsys
Źródło: http://www.flickr.com
Dzisiaj każda większa firma w Polsce i w świecie ma własny oddział windykacja należności, którego funkcją jest jak najszybsze nakłonienie dłużnika do uregulowania należności. Pracownicy tegoż działu mają do dyspozycji kilka sposobów działania. W pierwszej fazie procesu ściągania długu stosuje się telefony, listy i negocjacje z dłużnikami, a nawet mediację tak, aby kwotę zadłużenia rozbić na wykonalne do spłaty części (jest to tzw. miękka windykacja należności). W większości wypadków takowe oddziaływania w 100 procentach są wystarczające.

Bywają niemniej jednak sytuacje, gdy takie polubowne sposoby rozwiązania sprawy nie wystarczają. Wtedy w grę wchodzi tzw. twarda windykacja należności. Jest to grupa narzędzi które już nie nakłaniają dłużnika do zwrotu długu, ale przymuszają go do tego. Pierwszym krokiem jest pozyskanie wyroku sądowego nakazującego oddanie długu razem z klauzulą wykonalności. Jeśli sam wyrok nie przyniesie spodziewanych efektów i dłużnik nadal nie zwraca długu konieczna jest egzekucja komornika. Najczęściej windykacja należności przy pomocy komornika jest ostatecznością ze względu na duże koszty postępowania komorniczego. Dodatkowo w takich wypadkach czasem wykorzystuje się techniki wywiadu ekonomicznego, ażeby ustalić z którego szczegółowo majtku mogą zostać zaspokojone wierzytelności. Takie działania warto zlecić profesjonalnej i doświadczonej firmie, jak np. – mojawindykacja.pl/.

Nie tylko wielkie przedsiębiorstwa potrzebują odzyskać swe należności, czasami także te małe i średnie. Jak nietrudno się domyśleć dla zaspokojenia dokładnie ich wymagań powstają wyspecjalizowane firmy zajmujące się wykonywaniem wszystkich niezbędnych działań aby windykacja należności była efektywna, poczynając od słania w imieniu klienta upomnień do dłużnika aż po świadczenie usług prawnych gdy zajdzie konieczność egzekucji komorniczej.