Co można robić po ukończeniu studiów prawniczych? Jak kształtuje się ścieżka zawodowa prawników?

Zawody prawnicze cieszą się uznaniem i szacunkiem, a studia dla przyszłych ekspertów z zakresu prawa uchodzą za jedne z najbardziej skomplikowanych i najbardziej wymagających.

Studia na kierunku prawo trwają pięć lat. Jednolite studia magisterskie prowadzone są na licznych uniwersytetach, a także uczelniach prywatnych, w takich miastach jak Poznań, Lublin, Kraków, Gdańsk czy Białystok. Na jednolitych studiach magisterskich studenci zgłębiają między innymi przepisy prawa karnego i cywilnego. Zapoznają się z problematyką prawa administracyjnego, międzynarodowego czy gospodarczego. Wiele miejsca w programie zajęć zajmują przedmioty związane z prawem formalnym. Konieczne jest zaliczenie egzaminu z postępowania cywilnego, procedury karnej oraz procedury administracyjnej.

prawo

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com

Przyszli prawnicy powinni odróżniać się umiejętnością zapamiętywania, a także umiejętnością logicznego myślenia, wnioskowania, kojarzenia faktów. Kandydaci na przyszłych ekspertów z zakresu prawa muszą opanować podczas studiów wiele przepisów, a co więcej dowiedzieć się, jak należy stosować wybrane artykuły i paragrafy do specyficznych, wybranych sytuacji, stanów faktycznych – poznaj ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Wojciecha Knuter. Koniecznym komponentem studiów są praktyki studenckie. Doskonałym miejscem do nabywania doświadczenia jest kancelaria radcy prawnego, adwokata, a także jednostki prokuratura czy sąd.

Osoba z tytułem magistra prawa ma wiele opcji edukacyjnego rozwoju i dużo ścieżek kariery do wyboru. Przede wszystkim ma możliwość wybrania jednej z dostępnych aplikacji prawniczych. Trzeba wskazać aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą, a także sądową i prokuratorską (poprzedzone ogólną). () Aplikacja zajmuje mniej więcej 3 lata i składa się z dwóch komponentów: praktyk oraz zajęć teoretycznych. Przykładowo miejscem praktyki i odbywania aplikacji aplikanta radcowskiego będzie kancelaria radcy prawnego. Kandydaci na sędziów i prokuratorów kształcą się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Bez względu na to, czy aplikant mieszka w Gdańsku, czy jego miejsce zamieszkania to Wrocław, musi na zajęcia minimum na miesiąc jeździć do Krakowa.